Om menigheten

Søker du et åndelig hjem? Merker du trykket fra sekulariseringen? Leter du etter den udelte kirkes tro? En tro som står fast på grunnvollen som er Kristi og apostlenes lære, og som ikke endres av tidsånden og tidenes endrede moter. Lengter du etter tilbedelse i ånd og sannhet? En prestetjeneste i apostolisk suksesjon? En gudstjeneste uten underholdning og tomt prat? Ser du etter et sted du kan finne «den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige»?

St Mikael og alle de hellige kirke i Fredrikstad kommune er en del av Den nordisk-katolske Kirke i Norge, et gammelkatolsk kirkesamfunn knyttet til Scrantonunionen. Kirken står i den sakramentale fylde som knytter oss til de historiske kirkene i Øst og Vest, teologisk nær de ortodokse, men med vestlig ritus. Kirken i Kilevoldsveien 26 på Årum ble innviet i 2003. Vi er en menighet for alle som søker et kristent fellesskap på katolsk grunn og med norske røtter.

Vi er:

  • Et sted for tro – Et forpliktet trosfellesskap.

Gjennom apostolisk forkynnelse ønsker vi å utfordre til og styrke deg i personlig tro på Jesus som Frelser og Herre og til å leve livet ditt som hans disippel i et gjensidig fellesskap med kirkens Herre og kirkens med-lemmer. Troen er vår felles tro, den er derfor noe vi skal vokse inn i og bli omsluttet og båret av. Katolsk tro betyr helhetlig tro – den tro som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.

  • Et sted for tilbedelse – uten søndagen klarer vi oss ikke

St. MikaelTroen på Jesus som Frelser og Herre kommer grunnleggende til uttrykk i messefeiringen, i felles bønn og tilbedelse på Herrens dag. Derav utsagnet i overskriften: Sine dominico non possumus: Det var svaret de troende i Tunisia ga 304 da de ble anklaget for å feire messen ulovlig, og derfor ble dratt for domstolen. 

Vi deler den udelte kirkes tro. Vi er grunnleggende ortodokse, det vil si at vi lever av og for og ved rett lære og rett tilbedelse.  Å tale sant om Gud vil si å gi ham den ære som tilkommer ham alene, slik han har åpenbart seg som Den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Det gjør vi når vi feirer Den hellige messe med nattverdens sakrament, som er en stadig ihukommelse av Jesu død og oppstandelse inntil han kommer igjen (1 Kor 11,26).

Du vil merke at vi feirer messen med glede, alvor og innlevelse. Gudstjenesten på søndag er ukens høydepunkt. Den er også kilden til tidebønner og personlig bønneliv uken igjennom.

  • Et sted for tilhørighet – Vi innbyr deg til familiefellesskap

Det er som Guds familie vi samles rundt bordet på søndagen. Som tilhørere av Guds ord til oss tilhører vi hverandre. Som Kristi legeme er vi hverandres lemmer. Som båret av Kristus er vi kalt til å bære hverandres byrder (Gal 6,2). Derfor ønsker vi å være til for hverandre, støtte hverandre og oppmuntre hverandre på veien. Når vi samles, legger vi stor vekt på det sosiale samværet der den enkelte blir sett og ivaretatt i et gjensidig forpliktende fellesskap.

  • Et sted for tjeneste – Vi innbyr deg til et nådegavefellesskap

Som kristent fellesskap ønsker vi å ivareta både enheten og mangfoldet. Enheten er en enhet i tro, bekjennelse og tilbedelse (Ef 4,4-6; 1 Kor 10,17). Men vi er både skapt forskjellig og har fått ulike nådegaver. Det vi har sammen er likevel alltid sterkere enn det som måtte være av forskjeller mellom oss. Derfor ønsker vi å oppmuntre enhver til å bidra med sitt til fellesskapet. ”Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått”, skriver Peter (1 Pet 4,10).  Liturgien er vår felles tjeneste der hver og en bidrar med sin nådegave for at helheten skal bevares og styrkes. Vi har også ansvar for å bruke oss selv og våre nådegaver i diakoni, evangelisering og misjon slik at menigheten vokser.

Du er velkommen til å besøke oss for å bli kjent med hvem vi er og hva vi står for. Vi lover å møte deg med den gjestfrihet som apostelen sier skal prege enhver kristen menighet (Rom 12,13).

Kontaktinformasjon finner du i menyen til venstre («Kontakt oss»).

Translate »