Kontakt oss

Kontaktperson for St. Mikael og alle de hellige menighet:
Fr Tore Andreas Andersen, sokneprest
1792 TISTEDAL, 1628 ENGELSVIKEN
Tlf.: +47 92 89 27 25 / 69 33 35 35
to-an-an@online.no

Besøksadresse (ved gudstjenester og andre arrangement, eller etter avtale):
Kilevoldveiewn 26, Ovrum, Fredrikstad

Øvrige tjenestegjørende i St. Mikael og alle de hellige menighet:
Fr Lauritz Elias Pettersen
Løkkebergveien 25, 1792 TISTEDAL
Tlf. +47 97 18 03 15
laupet55@gmail.com

Fr Erik Matias Parmer
Festningsgata 9, 1767 HALDEN
Tlf. +47 91 11 34 67
e.parmer@online.no

Diakon Anders Beda Hjortaas
Haldenveien 176, 1655 SELLEBAKK
Tlf +47 98 15 79 88
andershjortaas@gmail.com

Subdiakon Ashour Isak

 

Kantor Anne Gunn Pettersen
Løkkebergveien 25, 1792 TISTEDAL
Tlf. +47 91 70 68 41
annegunn55@gmail.com

Generelle henvendelser om Den nordisk-katolske Kirke bes rettet til:
dnkk@nordiskkatolsk.no

Henvendelser som gjelder kirkebok og medlemsregister bes rettet til:
kirkebok@nordiskkatolsk.no

Translate »