Forfasten – tre søndager før fastetiden

Knappe 70 dager før påskedag innledes forfasten med septuagesimasøndag (sytti) fulgt av sexagesima- (seksti) og Quinqvagesima- (femti) søndagene, den siste mer kjent som fastelavnssøndag. Liturgisk farge er blå- en ”svak” botsfarge på vei mot fastens hovedsakelig lilla farge.

På mange måter er forfasten en naturlig forlengelse av åpenbaringstiden, men fokuset er flyttet fra å handle om åpenbaringen av Kristus til å si noe vesentlige om Gud vår far. Tekstene er om tjenerne i vingården (Guds ufortjente nåde), den gode åkerjord (Guds levende ord) og Jesu vei til Jerusalem og til sin lidelse (Guds lidende kjærlighet). Evangelietekstene viser at Gud ikke er som oss. Hans rettferdighet er bokstavelig talt av en annen verden. Men han møter oss i evangeliet om hvordan denne rettferdigheten blir vår.

Og Jesus sto stille og sa: Kall ham hit! Og de kalte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå opp! Han kaller på deg. (Mark 10)

Slik er det ennå! Han kaller ved sitt ord, han gir oss syn så vi kan se frelsen, og han kaller til sitt bord.

Fr. Lauritz Eias

Translate »