Kategori: Framhevet

Artiklene i denne kategorien vises på nettstedets forside.
NB! Det skal aldri ligge mer enn 6 artikler i denne kategorien! Når det legges en ny artikkel i kategorien, må en eldre artkkel fjernes. Alle artikler skal også ligge i minst én annen kategori.

Samtalekveld

Tirsdag 23. april 2024 kl. 19.00 inviteres alle til å være med på en samtalekveld i St. Mikael kirke, Kilevodveien 26 på Årum. Kveldens tema er Fadervår. Hvordan tenker vi og hva forstår vi? Innledning ved diakon Anders Beda Hjortaas. Før møtet kan man bli med på aftenbønnen Vesper, den begynner kl 18.15. Vel møtt!

Menighetens hjemmesider i ny drakt

St. Mikael

St. Mikaels hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker St. Mikaels hjemmesider blir fornøyde med det nye designet og de …

Fortsett å lese

Forfasten – tre søndager før fastetiden

Knappe 70 dager før påskedag innledes forfasten med septuagesimasøndag (sytti) fulgt av sexagesima- (seksti) og Quinqvagesima- (femti) søndagene, den siste mer kjent som fastelavnssøndag. Liturgisk farge er blå- en ”svak” botsfarge på vei mot fastens hovedsakelig lilla farge. På mange måter er forfasten en naturlig forlengelse av åpenbaringstiden, men fokuset er flyttet fra å handle …

Fortsett å lese

Inkarnasjonsfesten – Og Gud ble menneske!

Gud skapte mennesket i sitt bilde ved sitt Ord, til Adam og Eva i Edens have, og Han så at det var såre godt. Adam og Evas fellesskap med ham gav dem identitet og visshet om hvem de var, Guds barn. Men de lot seg friste av djevelen og åt av den forbudne frukt, av …

Fortsett å lese

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig.  Det nye kontonummeret  er:   3000 63 27318

Bispevisitas 29.9 – 1.10

St. Mikael

Biskop Ottar Mikael har avholdt visitas i St. Mikael og alle de helliges menighet fra 29.9. til søndag 1.10. Mikkelsmess ble feiret med biskopen som celebrant og predikant. I sin preken tok han opp vår kamp mot den onde. Kampen foregår både himmelen og på jorden. Den er allerede vunnet, for den onde kan ikke …

Fortsett å lese

20-årsjubileum i St. Mikael

På Kristi forklarelsessøndag 6. august 2023 ble 20-års jubileum for innvielsen av St. Mikael og alle de helliges kirke den 10.8.2023, feiret med pontifikalmesse. Kirken var vakkert pyntet med blomstergirlander til jubileet, og i anledning jubileet hadde kirken et lite kor med støtte fra St. Johannes Døperen menighet. Kirken var fylt, både med egne medlemmer …

Fortsett å lese

Translate »