Bispevisitas 29.9 – 1.10

St. MikaelBiskop Ottar Mikael har avholdt visitas i St. Mikael og alle de helliges menighet fra 29.9. til søndag 1.10. Mikkelsmess ble feiret med biskopen som celebrant og predikant. I sin preken tok han opp vår kamp mot den onde. Kampen foregår både himmelen og på jorden. Den er allerede vunnet, for den onde kan ikke stå seg mot Gud og hans engler, men djevelen har vendt seg mot oss i vrede, for han vet at han kun en kort tid igjen. Gud har sendt sine engler for å verne oss, og vi som har tatt imot budskapet om Jesu seier over døden, skal ta imot den styrke som englene gir oss og takke Gud for gaven.

På lørdag formiddag møtte biskopen de tjenestegjørende og menighetsrådet i St. Mikael kirke, og han delte med oss tanker om hvordan vi kan nå ut til våre medmennesker med evangeliet. Gud meddeler seg til menneskene på flere måter, gjennom skjønnheten i verden og det uendelig store kosmos. Gud er sosial og har skapt oss for å fellesskap med oss. Og livet på jorden er fylt av mening og ånd.

Vestens kultur har siden slutten av høymiddelalderen mer og mer mistet denne dype forståelsen av at Gud opprettholder alt. Tankeretningen nominalisme, som bl.a. går ut på at skaperverket ikke har noen egen mening, slo gjennom. Gjennom renessansen og opplysningstiden og frem til vår tid er verden blitt avfortryllet, på engelsk «disenchantment». Tilværelsen blir ikke lenger sett som mystisk, men vi vil kontrollere og utnytte den istedenfor å forvalte skaperverket. Denne åndsretning har endt i en dødens kultur, den tillater seg å ta livet av de ufødte og truer med å ta livet av de gamle og fordi livet blir likegyldig, viser den seg i selvmordsstatistikken.

Ondskapen har tatt kvelertak på menneskene, og de fleste har fått en så trang ramme innenfor det rasjonelle og materielle at de ikke ser at livet er noe mer. Vi kan vise verden at Gud finnes gjennom å fremheve det sanne, det gode og det skjønne. Menneskene kan igjen få kontakt med Gud ved å møte det vakre, kirkekunsten og poesien og helgnene som har gått før oss.

Menneskene må igjen få se Guds godhet og se at Han har en plan med ditt liv. Vi må være åpne for Guds mirakler i våre liv, og i denne materialistiske og rasjonalistiske tid, må vi ta oss på tak, og leve et liv i bønn, død bort fra oss selv og ta Kristi kors opp og følge ham.

På søndag 1.10. ble visitasen avsluttet med at biskopen samtalte med hele menigheten på kirkekaffen etter messen, og han tok utgangspunkt i diakon Anders Bedas gode preken om Jesu ydmykhet som forbilde for oss, og at kirkens hierarkiske struktur bygger på dette forbildet. Det gir en god orden hvor tjenesten for Gud og hverandre er i sentrum.

Fr. Erik Matias

Translate »