Velkommen til St. Mikael

St. Mikael

St. Mikael og alle de hellige kirke ligger i Kilevoldveien 26, 1659 Torp.

Der feirer vi høymesser og hverdagsmesser gjennom kirkeåret etter tradisjonen fra den udelte kirke. Bedehuset Sarepta fra 1917 ble katolsk kirke i 2003.

Aktivt søkende?  Bare nysgjerrig?  Sjekk gudstjenestelista og kom og se!

Samtalekveld

Tirsdag 23. april 2024 kl. 19.00 inviteres alle til å være med på en samtalekveld i St. Mikael kirke, Kilevodveien 26 på Årum. Kveldens tema er Fadervår. Hvordan tenker vi og hva forstår vi? Innledning ved diakon Anders Beda Hjortaas. Før møtet kan man bli med på aftenbønnen Vesper, den begynner kl 18.15. Vel møtt!

Les mer

St. Mikael

Menighetens hjemmesider i ny drakt

St. Mikaels hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker St. Mikaels hjemmesider blir fornøyde med det nye designet og de …

Les mer

Forfasten – tre søndager før fastetiden

Knappe 70 dager før påskedag innledes forfasten med septuagesimasøndag (sytti) fulgt av sexagesima- (seksti) og Quinqvagesima- (femti) søndagene, den siste mer kjent som fastelavnssøndag. Liturgisk farge er blå- en ”svak” botsfarge på vei mot fastens hovedsakelig lilla farge. På mange måter er forfasten en naturlig forlengelse av åpenbaringstiden, men fokuset er flyttet fra å handle …

Les mer

Inkarnasjonsfesten – Og Gud ble menneske!

Gud skapte mennesket i sitt bilde ved sitt Ord, til Adam og Eva i Edens have, og Han så at det var såre godt. Adam og Evas fellesskap med ham gav dem identitet og visshet om hvem de var, Guds barn. Men de lot seg friste av djevelen og åt av den forbudne frukt, av …

Les mer

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig.  Det nye kontonummeret  er:   3000 63 27318

Les mer

St. Mikael

Bispevisitas 29.9 – 1.10

Biskop Ottar Mikael har avholdt visitas i St. Mikael og alle de helliges menighet fra 29.9. til søndag 1.10. Mikkelsmess ble feiret med biskopen som celebrant og predikant. I sin preken tok han opp vår kamp mot den onde. Kampen foregår både himmelen og på jorden. Den er allerede vunnet, for den onde kan ikke …

Les mer

Translate »