Velkommen til St. Mikael

St. Mikael

St. Mikael og alle de hellige kirke ligger i Kilevoldveien 26, 1659 Torp.

Der feirer vi høymesser og hverdagsmesser gjennom kirkeåret etter tradisjonen fra den udelte kirke. Bedehuset Sarepta fra 1917 ble katolsk kirke i 2003.

Aktivt søkende?  Bare nysgjerrig?  Sjekk gudstjenestelista og kom og se!

Trinitatis

Treenighetstiden er den lengste delen av kirkeåret. Den starter med Treenighetssøndag og varer frem til 1. søndag i Advent. Den liturgiske fargen for denne tiden er grønn. Symboler som ofte brukes er det gylne akset og en klase med druer. Symbolene henspeiler på brødet og vinen i nattverden, og på såtid og høsttid. Jesus talte …

Les mer

Pinsefesten

KIRKENS VIRKSOMHET BEGYNNER Av Anne Gunn Pettersen ”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.” Peter og de andre apostlene var i Jerusalem.  Pinse betyr ”den femtiende” og var en kjent fest for folkene der – det var den femtiende dag etter påskefesten og var opprinnelig en takkefest for førstegrøden …

Les mer

St. Mikael

Menighetens hjemmesider i ny drakt

St. Mikaels hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker St. Mikaels hjemmesider blir fornøyde med det nye designet og de …

Les mer

Inkarnasjonsfesten – Og Gud ble menneske!

Gud skapte mennesket i sitt bilde ved sitt Ord, til Adam og Eva i Edens have, og Han så at det var såre godt. Adam og Evas fellesskap med ham gav dem identitet og visshet om hvem de var, Guds barn. Men de lot seg friste av djevelen og åt av den forbudne frukt, av …

Les mer

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig.  Det nye kontonummeret  er:   3000 63 27318

Les mer

St. Mikael

Bispevisitas 29.9 – 1.10 2023

Biskop Ottar Mikael har avholdt visitas i St. Mikael og alle de helliges menighet fra 29.9. til søndag 1.10. Mikkelsmess ble feiret med biskopen som celebrant og predikant. I sin preken tok han opp vår kamp mot den onde. Kampen foregår både himmelen og på jorden. Den er allerede vunnet, for den onde kan ikke …

Les mer

Translate »